TECHNISCHE GEGEVENS

Het orgel is van het type 72 toets, 72 staat voor het aantal gaatjes in het klavier. Het klavier is dat waar het orgelboek doorloopt. Wij spreken over gaatjes omdat wij een luchtklavier hebben die zodra er een gaatje in het boek is er lucht door blaast. Dit is voor een straatorgel toch wel speciaal omdat straatorgels vaak een toetsen klavier hebben die zodra er een gaatje in het boek is er een toets/stift doorheen omhoog komt. Dit alles bedient het orgel.

Register accompagnementen

Register Biphon op tegenzang, wel en niet tremulerend

Register Bourdon, wel en niet tremulerend

Register Viool, wel en niet tremulerend

Bezetting: -------------------------------------------------------------------------------Bourdon, viool, bas, biphon, undamaris, accompagnementen, kleine trom, grote trom met bekken.

De bourdon bestaat uit 2 x 22 gestopte pijpen wel of niet tremulerend.

De tremulant is oorspronkelijk bedoeld om de menselijke stem na te bootsen en wordt gebruikt bij vrij langzame muziek om de klank te laten golven, om het starre van een toon weg te nemen.

De viool bestaat uit 3 x 22 open pijpen, wel of niet tremulerend

De bas bestaat uit 8 grondbassen (gestopt) en 8 hulpbassen (gestopt)

De biphon bestaat uit 2 x 13 gestopte pijpen met een octaaf verschil, wel of niet tremulerend

De undamaris bestaat uit 11 gestopte en 11 open pijpen

De accompagnementen bestaan uit 26 open pijpen

Terug